Zašto odabrati medijaciju

Prednost medijacije je što omogućava stranama u sukobu da reše svoje probleme na miroljubiv način koji zadovoljava njihove uzajamne potrebe. Medijacija ima veoma visoku stopu uspeha (80%-85%) zbog svoje strukture, rasporeda i dinamike koje nedostaju „običnim” pregovorima i postupcima za rešavanje sporova.


Medijacija je:

 • Jednostavan postupak
 • Poverljiv postupak
 • Dobrovoljan postupak
 • Strane svojim rečima iznose sopstvenu stranu priče
 • Strane aktivno učestvuju od početka do kraja postupka
 • Strane imaju kontrolu nad postupkom i mogu odustati u svakom trenutku
 • U medijaciji je fokus na interesima i potrebama strana u sukobu
 • Medijacija se sprovodi u neutralnoj i prijatnoj sredini, što smanjuje stres i anksioznost kod strana u sporu
 • Sporovi u medijaciji se rešavaju brzo i efikasno, najčeće u toku jednog dana
 • Troškovi medijacije su znatno niži od bilo kog drugog postupka rešavanja sporova
 • U medijaciji nema rizika od nepovoljne sudske odluke po jednu od strana
 • Rezultat medijacije je zajedničko sporazumno rešenje povoljno po obe strane