Specijalizovane obuke

Jedina organizacija koja je akreditovana za sprovođenje specijalizovanih obuka iz oblasti posredovanja – medijacije su Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija).

Akreditovane specijalizovane obuke za posrednike – medijatore:

  • Specijalizovana obuka posrednika u porodičnim sporovima (2 dana)
  • Specijalizovana obuka posrednika u sporovima iz oblasti zlostavljanja na radu (mobing) (2 dana)
  • Specijalizovana obuka posrednika u slučajevima diskriminacije (2 dana)
  • Napredne veštine pregovaranja i komunikacije namenjeno rukovodiocima, pravnim zastupnicima, menadžerima, komercijalistima, nezavisnim ekspertima i drugima koji žele da unaprede svoje veštine komunikacije i pregovaranja (2 dana).

Pored navedenih, Partneri Srbija razvili su i sprovode i sledeće obuke i treninge:

  • Specijalizovana obuka medijatora za posredovanje u sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava (3 dana);
  • Specijalizovana obuka medijatora za posredovanje u privrednim sporovima (2 dana);
  • Zastupanje klijenata u medijaciji, seminar za advokate i druge punomoćnike o veštinama zastupanja klijenata u postupcima medijacije (2 dana);
  • Upravljanje medijacijskim predmetima (mediation case-management), seminar namenjen administrativno – tehničkom osoblju i rukovodiocima predmeta o veštinama pripreme i upravljanja predmetima u postupku medijacije (1 dan);
  • Upravljanje konfliktima, seminar za prevenciju, bolje upravljanje i efikasnije rešavanje konfliktnih situacija u privrednim društvima i drugim organizacijama (1 dan).