Postanite član

integrative_mediation_handsPozivamo sve medijatore i medijatorke da nam se pridruže. Članstvo u NUMS-u je dobrovoljno, a cilj udruživanja je jačanje medijacije kao struke i promovisanje medijacije kao efikasne i konstruktivne alternative sudskom i drugim formalnim postupcima rešavanja sporova. Na putu ostvarivanja ovog cilja, NUMS će aktivno sarađivati sa pravosudnim organima i svim drugim subjektima koji mogu imate koristi od organizovane i sveobuhvatne primene medijacije u rešavanju konflikata u Srbiji. Samo zajedno možemo spešno koordinirati aktivnosti i unaprediti primenu medijaciju i njenu pristupačnosti za građane i građanke u Srbiji.

NUMS sada ima preko 260 članova različitih struka i iz svih regiona Srbije, po čemu je jedinstveno udruženje. Naši članovi su pravnici, inženjeri, profesori, sudije, pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, lekari, advokati i advokatski pripravnici, ekonomisti, politikolozi, sociolozi, sportski treneri, sudski veštaci, stečajni upravnici, privatni izvršitelji, konsultanti, penzioneri, studenti, maturanti gimnazije i drugi.

Izvod iz Statuta Udruženja:

Članovi Nacionalnog udruženja medijatora Srbije mogu da postanu sva lica koja su završila program obuke za medijatore u trajanju od najmanje 5 dana, ili 25 časova, i o tome poseduju sertifikat. 

U članstvo Udruženja mogu da budu primljena samo ona lica koja prihvataju ciljeve i Statut udruženja. 

Članovi Udruženja mogu da budu medijatori koji imaju prebivalište ili boravište u Republici Srbiji, bez obzira na državljanstvo, kao i medijatori, državljani Republike Srbije, koji imaju prebivalište ili boravište u inostranstvu. Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor Udruženja, na osnovu podnete pojedinačne prijave. 

Prijava za prijem u članstvo, koja se podnosi pisanim putem ili putem elektronske pošte, obavezno sadrži radnu biografiju kandidata i dokaz o završenoj obuci za medijatora. 

Izuzetno, Upravni odbor može doneti odluku da se u članstvo Udruženja primi i lice koje ne ispunjava navedene uslove, ukoliko to može da doprinese ostvarivanju ciljeva, ili podizanju ugleda Udruženja.