Organi

НАЦИОНАЛНО УДРУЖЕЊЕ МЕДИЈАТОРА СРБИЈЕ

Изабрани органи Удружења

Председник скупштине

Владан Симеуновић, адвокат, Адвокатска комора Београд

Управни одбор

Блажо Недић, Партнери за демократске промене Србија, Београд

Вања Петковић, стечајни управник, судски вештак економско-финансијске струке из Панчева

Весна Гојковић, локални омбудсман из Београда

Гордана Милојевић, дипломирани економиста из Крагујевца

Зоран Ћулибрк, стечајни управник из Београда

Јелица Милосављевић, дипломирани специјални педагог из Крушевца

Миладин Нешић, локални омбудсман из Бачке Тополе

Петар Учајев, адвокат из Београда

Растко Стефановић, дипломирани економиста из Београда

Тања Дугоњић, адвокат из Новог Сада

Надзорни одбор

Ана Дешић, дипломирани правник из Београда

Златко Маросиук, локални омбудсман из Суботице

Татјана Поповић, дипломирани филолог, Професор енглеског језика, из Београда

Председник Удружења

Душан Коруноски, Генерални секретар Уније послодаваца Србије (у мировању); тренутно Специјални саветник министра
привреде