Kako odabrati medijatora

Ukoliko odlučite da svoj spor rešite putem medijacije, važno je da znate da je medijator:

 1. Neutralna treća strana
 • objašnjava proces medijacije i kontroliše proces (nikako sadržaj)
 • ohrabruje, ima stav da se dogovor može postići
 • stvara atmosferu prihvatanja i uvažavanja u kojoj će sukobljene strane moći da dođu do dogovora
 • osetljiv je za interese i potrebe obe strane: reaguje u situaciji kada se jedna od strana oseti ugroženom i “pritisnutom”, objašnjava u situacijama kada proceni da stranama trebaju dodatna objašnjenja, obema stranama daje vremena da razmisle…
 1. Aktivni slušalac
 • sluša i prepoznaje interese i potrebe obe strane (pažnju usmerava sa pozicije na interese i potrebe)
 • prevodi jezik kritika,optužbi i procena na jezik interesa, potreba i očekivanja
 • omogućava stranama u sukobu da se uzajamno čuju
 1. Neko ko otvara različite mogućnosti
 • Šta ukoliko se dogovorite da pričate?
 • Da li postoji i neki drugi način da se to sagleda?
 • Kako biste se vi osećali?
 1. Neko ko testira realnost
 • tokom procesa medijacije proverava da li su rešenja izvodljiva
 • tokom formulisanja dogovora proverava da li se obe strane obavezuju da će ga se pridržavati i da su razumele šta se od njih očekuje
 1. Podržavajuća osoba
 • medijator pokazuje da ceni i uvažava napore obe strane da rade na ostvarivanju dogovora
 • medijator podržava obe strane da istraju u naporima da se dogovor poštuje
 • pomaže obema stranama u situacijama kada se pojave problemi u vezi sa poštovanjem dogovora

Kako izabrati posrednika u pet koraka:

 • Odlučite šta želite od posredovanja (vrsta spora/sukoba)
 • Pogledajte spisak posrednika ( spisak možete videti na našem sajtu)
 • Pogledajte biografiju i reference medijatora
 • Kontaktirajte medijatora
 • Procenite sve relavantne informacije i donesite odluku

Prema Zakonu o posredovanju u rešavanju sporova ( Službeni Glasnik, br. 55/2014 ), medijator može biti lice koje ispunjava sledeće uslove:

 • Poslovna sposobnost
 • Državljanstvo Republike Srbije
 • Završena osnovna obuka za posrednika
 • Visoka stručna sprema
 • Neosuđivanost
 • Važeća dozvola za posredovanje
 • Upis u Registar posrednika Ministarstva pravde*