Izdvajamo

Besplatan vebinar “MEDIJACIJA U SRBIJI I REGIONU” u okviru 6. Multikongresa Serbian Visions 2021.

Nacionalno udruženje medijatora Srbije Vas poziva na besplatan vebinar u okviru 6. Multikongresa Serbian Visions 2021. Vebinar je namenjen medijatorima, pravnicima i svima koji su zaintreresovani za rešavanje sporova putem medijacije. Tema vebinara je “MEDIJACIJA U SRBIJI I REGIONU”. O ovoj aktuelnoj temi govoriće članice NUMS-a, medijatori Jelica Milosavljević i Nela Savić. Vebinar će se realizovati u […]

Odluka o sazivanju Skupštine

Odluka o sazivanju Skupštine

Na osnovu odredbe iz člana 19. Statuta udruženja građana Nacionalno udruženje medijatora Srbije (NUMS), predsednik Skupštine NUMS, Vladan Simeunović, dana 1.12. 2020. godine donosi sledeću O  D  L  U  K  U o sazivanju I vanredne Skupštine članova Nacionalnog udruženja medijatora Srbije Član 1. Saziva se I vanredna Skupština članova Nacionalnog udruženja medijatora Srbije za 17.12.2020. […]

AKREDITOVANA OSNOVNA “ONLINE” OBUKA ZA MEDIJATORE – 21, 23, 25, 28, 30. septembra i 02. oktobra 2020. – “Zoom” internet platforma

AKREDITOVANA OSNOVNA “ONLINE” OBUKA ZA MEDIJATORE – 21, 23, 25, 28, 30. septembra i 02. oktobra 2020. – “Zoom” internet platforma

ADR Partners d.o.o. u saradnji sa JAMS International i Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije organizuje akreditovani “online” trening OSNOVNA OBUKA ZA MEDIJATORE-POSREDNIKE 21, 23, 25, 28, 30. septembra i 02. oktobra 2020. godine, putem “Zoom” internet platforme. Cilj obuke je sticanje znanja i veština neophodnih za obavljanje poslova posredovanja-medijacije u rešavanju sporova, unapređenje veština komunikacije i […]

Kako medijacija može pomoći u rešavanju sporova u vreme pandemije korona virusa

Kako medijacija može pomoći u rešavanju sporova u vreme pandemije korona virusa

Pročitajte u novom blogu:

Otvoreni webinar – Medijacija u korak sa vremenom

Otvoreni webinar – Medijacija u korak sa vremenom