Organi

НАЦИОНАЛНО УДРУЖЕЊЕ МЕДИЈАТОРА СРБИЈЕ

Изабрани органи Удружења

Председник скупштине

Душан Коруноски, Генерални секретар Уније послодаваца Србије (у мировању); тренутно Специјални саветник министра
привреде

Управни одбор

др Невена Петрушић, Повереница за заштиту равноправности, професорка, Правни факултет у Универзитета у Нишу
Александар Ивановић, судија, Апелациони суд Београд
Нермина Љубовић, директорка, Привредна комора Србије
Владан Симеуновић, адвокат , Адвокатска комора Београда
Татјана Рајић, социолог, Центар за социјални рад Пожаревац
др Јелена Арсић, доцент, Правни факултет Универзитета Унион, Београд
Ђорђе Божић, председник Регионалне привредне коморе Срема
Драгана Ћук Миланков, психолошкиња, Центар за алтернативно решавање сукоба (ЦАРС), Београд
Блажо Недић, Партнери за демократске промене Србија, Београд

Надзорни одбор

Јасмина Павловић, адвокат, Aдвокатска комора Београда, чланица Управног одбора Адвокатске коморе Србије

Зоран Ћулибрк, стечајни управник, Нови Сад

Гордана Милојевић, консултант у области ревизије и рачуноводства, Крагујевац

Председник Удружења

Блажо Недић, Партнери за демократске промене Србија, Београд

http://nums.rs/wp-content/uploads/2014/12/NUMS-Izabrani-organi-udru%C5%BEenja.pdf