Pravna klinika za medijaciju počela sa radom na Pravnom fakultetu u Beogradu

pravna klinika

U ponedeljak 20.10.2014.g. na Pravnom fakultetu u Beogradu počela sa radom Pravna klinika za medijaciju u Srbiji. Kliniku su otvorli prof. Ivana Krstić i gospodin Blažo Nedić. Nakon toga, 25 studenata prve generacije pravne klinike za medijaciju imali su prilike da slušaju uvodno predavanje o medijaciji.Trosatno predavanje održao je Blažo Nedić, regionalni medijator Svetske banke za Srbiju, Hrvatsku, BIH, Crnu Goru, Makedoniju, Bugarsku i Albaniju, koji je kao medijator akreditovan od strane ADR Grupe iz Velike Britanije i American Bar Association (ABA).

U jesenjem semestru polaznici klinike će imati priliku da u toku 44 časa slušaju predavanja o pojmu i principima medijacije, istorijskom razvoju, pravnom okviru i najznačajnijim međunarodim instrumentima u ovoj oblasti, fazama medijacije i stilovima medijatora, predmetima pogodnim za medijaciju i izboru medijatora, ulozi advokata u medijaciji i odnosu medijacije i sudskog postupka, da izvode interaktivne vežbe iz oblasti komunikacije, pregovaranja i upravljanja konfliktima, kao i da učestvuju u praktičnim vežbama i simulacijama medijacije u hipotetičkim slučajevima. U toku zimskog perioda biće razvijen sistem za upravljanje medijacijskim predmetima u okviru pravne klinike, dok će od prolećnog semestra studenti početi sa pružanjem usluga medijacije u okviru pravne klinike za medijaciju, uz superviziju profesora i medijatora  kao mentora.  

Facebook stranica Pravne klinike za medijaciju.