Lista kandidata za izbor u organe NUMS

Na sastanku održanom 25.11.2019. godine u Beogradu, kome je prisustvovalo 10 članova proširenog saziva Upravnog odbora, postignut je dogovor da se godišnja skupština Udruženja održi u subotu 14. decembra 2019. godine sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama Gradske opštine Voždovac, u Beogradu, ulica Ustanička 53.

Na sastanku je takođe dogovoreno da se Statut izmeni tako što će Upravni odbor biti proširen na 11 članova.

Pozivi za godišnju skupštinu sa predloženim dnevnim redom poslati su svim članovima Udruženja u petak, 29.11.2019. godine.  

Kako je ovo izborna skupština, biraju se sledeći organi na period od četiri (4) godine:

1. Predsednik Udruženja

2. Predsednik Skupštine                                        

3. Članovi Upravnog odbora (10)

4. Članovi Nadzornog odbora (3)

U skladu sa Statutom, svaki član Udruženja ima pravo da predloži, bude predložen,  i da glasa za organe udruženja, s tim da za kolektivne organe treba predložiti listu, dok se za individualne organe mogu predložiti pojedinačni kandidati.

Članovi su dobili poziv da predlože kandidate do petka, 6. decembra u 15:00, kako bi kancealarija Udruženja uspela da pripremi materijale izbornu skupštinu.

Na osnovu pristiglih predloga, i nakon obavljenih razgovora sa svim sadašnjim članovima organa Udruženja, kao i sa svim kandidatima za nove organe Udruženja, formirana je sledeća lista kandidata za izbor u organe NUMS-a u narednom periodu od četiri (4) godine:

Osim kandidata sa dole navedene liste, nije bilo drugih predloga kandidata za članove organa Udruženja.

LISTA KANDIDATA ZA IZBOR U ORGANE

NACIONALNOG UDRUŽENJA MEDIJATORA SRBIJE

  • preuzmite .PDF fajl sa listom kandidata, a njihove biografije preuzmite klikom na ime kandidata

1. Predsednik Udruženja

Dušan Korunoski, diplomirani inženjer arhitekture, iz Beograda

2. Predsednik Skupštine

Vladan Simeunović, advokat, iz Beograda

3. Upravni odbor         

  

– Ćulibrk Zoran, stečajni upravnik, iz Beograda 

– Dugonjić Tanja, advokat, iz Novog Sada

Gojkovic Vesna, lokalni ombudsman, iz Beograda

– Milosavljević Jelica, dipl.soec. pedagog, iz Kruševca

– Milojević Gordana, diplomirani ekonomista, iz Kragujevca

 – Nedić Blažo, advokat, iz Beograda

– Nešić Miladin, lokalni ombudsman, iz Bačke Topole

– Stefanović Rastko, diplomirani ekonomista, iz Beograda

– Petković Vanja, stečajni upravnik, sudski veštak ek-fin.struke, iz Pančeva

– Učajev Petar, advokat, iz Beograda

4. Nadzorni odbor              

– Marosiuk Zlatko, lokalni ombudsman, iz Subotice

– Popović Tatjana, dipl. filolog, prof, engleskog jezika, iz Beograda

– Ana Dešić, diplomirani pravnik, iz Beograda

U Beogradu,

12.12.2019. godine