Akcija pružanja besplatnih usluga medijacije (BUM)

Konferencija za medije-BUM

U želji da približimo građanima medijaciju, kao najefikasniji vansudski način rešavanja sukoba u svim oblastima, ovim putem Vas obaveštavamo da Nacionalno udruženje medijatora Srbije (NUMS) počinje akciju pružanja besplatnih usluga medijacije (BUM) u sporovima manje vrednosti, koja će trajati narednih tri meseca.

Medijacija je način mirnog rešavanja sporova u kome treće, neutralno i nepristrasno lice, medijator (posrednik u rešavanju sporova), pomaže stranama u spornom odnosu da postignu međusobno prihvatljivo rešenje, kojim se spor okončava.

Povodom oglašavanja početka ove akcije, koja će trajati narednih tri meseca, juče je u 14:00 u maloj sali Medija centra (Terazije 3, Beograd) odžana konferencija za medije na kojoj su govorili Blažo Nedić (Predsednik NUMS-a), Vesna Gojković (Zaštitnica građana opštine Voždovac i medijator) i Jelica Milosavljević (medijator, član NUMS-a). Predsednik udruženja je predstavio uslove pod kojima će se odvijati akcija.

U kojim vrstama sporova će biti organizovane besplatne medijacije?
• Sporovi male vrednosti;
• Sporovi u kojima su strane socijalno ugrožena lica, marginalizovane grupe, korisnici socijalne pomoći i drugi korisnici (u smislu radnog tekta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći);
• Potrošački, komšijski, porodični, radni, i drugi sporovi gde se proceni da medijacija može pomoći u rešavanju spornog odnosa, u okviru ove akcije.

Ova akcija sprovodi se iz sopstvenih sredstava i uz lično volontersko angažovanje članova NUMS-a.

Bliže informacije o Besplatnim uslugama medijacije (BUM):

Kako do besplatne medijacije?
• Korisnici, sudovi, lokalne institucije, organizacije i građani, mogu kontaktirati NUMS i podneti zahtev za BUM lično, putem pošte, e-maila, ili telefona;
• Zahtev za usluge medijacije, ili predlog za pokretanje postupka može biti dostavljen/učinjen u kancelariji NUMS-a u Beogradu, preko regionalnih koordinatora, ili direktno kontaktiranjem najbližeg medijatora, člana NUMS-a.
• Spisak članova NUMS-a dostupan je na web stanici Udruženja www.nums.rs

Gde će medijacije biti organizovane?
• Prostorije NUMS-a u Beogradu biće na raspolaganju svim zainteresovenim korisnicima u okviru ove akcije;
• Medijacije će se obavljati i u pogodnim prostorijama članova NUMS-a u drugim gradovima širom Srbije;
• Pored toga, NUMS će u saradnji sa lokalnim institucijama, organizacijama, i partnerima obezbediti adekvatan prostor za organizovanje medijacija, o čemu će korisnici biti blagovremeno obavešteni.

Obezbeđenje kvaliteta sprovedenih medijacija
Radi obezbeđivanja uslova da kvalitet sprovedenih medijacija bude u skladu sa najvišim standardima struke, predviđeno je da medijacije u okviru ove akcije sprovode po dva medijatora (ko-medijacija), od kojih je jedan medijator sa više iskustva.

Promocija i koordinacija
• Sprovođenje ove akcije NUMS će koordinirati sa institucijama i organizacijama koje su potencijalni partneri u uspostavljanju sistema za pružanje usluga medijacije (državni organi, sudovi, advokatske komore, policijske uprave, škole, zdravstvene ustanove, lokalne samouprave, zaštitnici građana, organizacije civilnog društva, mediji, itd.).

Nadamo se da ćemo uz učešće i podršku stručne i šire javnosti biti u prilici da uspešno sprovedemo ovu akciju koja će građanima pribiližiti medijaciju, članovima NUMS-a omogućiti razvoj prakse i sticanje novih znanja i iskustava, te dalje doprineti promovisanju medijacije kao mirnog načina rešavanja sporova.
Uz poziv da se uključite i podržite ovu našu akciju, srdačno vas pozdravljamo u ime više od 300 članova Nacionalnog udruženja medijatora iz 35 gradova širom Srbije.