Poziv na specijalizovanu obuku medijatora – Porodična medijacija

  Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije organizuju akreditovani trening SPECIJALIZOVANA OBUKA MEDIJATORA – POSREDNIKA ZA REŠAVANJE PORODIČNIH SPOROVA (PORODIČNA MEDIJACIJA)  24. i 25. novembar 2017. godine Belgrade City Hotel, Savski trg 7, Beograd, sala Petrograd Cilj obuke: Sticanje znanja i veština potrebnih za primenu medijacije u sporovima iz porodičnih […]

Medijacijom do rešenja bez suda

Medijacijom do rešenja bez suda

* Istraživanja pokazuju da je uspešnost medijacije 80 odsto u svim vrstama sporova, a postupak se okončava u roku od 30 do 60 dana. Medijacija kao vid mirnog rešavanja sukoba je trenutno najzastupljenije i najefektnije vansudsko rešavanje sporova u svetu. Izvor: Dnevni list Danas, Nina Nicović, 05. oktobar 2017. Kod nas je u povoju i […]

Održana specijalizovana obuka medijatora – Medijacija u slučajevima mobinga

Održana specijalizovana obuka medijatora – Medijacija u slučajevima mobinga

Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije organizovali su 29. i 30. septembra 2017. godine, dvodnevnu specijalizovanu obuku medijatora za rešavanje sporova iz oblasti zlostavljanja na radu – mobing. Kroz seriju predavanja i interaktivnih vežbi, 24 medijatora imalo je priliku da se upozna sa pravnim okvirom, Zakonom o sprečavanju zlostavljanja na radu i Pravilnikom o zlostavljanju na radu, da stekne […]

Osnovna obuka za posrednike – medijatore u Beogradu

Partneri Srbija, u saradnji sa Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije, organizuju Osnovnu obuku za posrednike – medijatore. Ova akreditovana obuka predstavlja jedan od uslova za dobijanje Dozvole za obavljanje posredovanja i upis u Registar posrednika koji vodi Ministarstvo pravde Republike Srbije. Obuka će biti organizovana od 25. do 29. oktobra 2017, u Belgrade City hotelu, Savski trg 7 (Beograd), u sali […]

Specijalizovana obuka medijatora – Medijacija u slučajevima mobinga

Specijalizovana obuka medijatora – Medijacija u slučajevima mobinga

Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije organizuju akreditovani trening SPECIJALIZOVANA OBUKA MEDIJATORA – POSREDNIKA ZA REŠAVANJE SPOROVA IZ OBLASTI ZLOSTAVLJANJA NA RADU (MOBING) 29. i 30. septembar 2017. godine Belgrade City hotel, Savski trg 7, Beograd, sala Petrograd Cilj obuke: Sticanje znanja i veština za primenu znanja u konkretnim uslovima, a naročito […]

Medijacija, alternativni način za ubrzanje sudskih postupaka u Srbiji

Šta je zajedničko propalom braku i predmetu protiv države? Razume se, mnogo vremena i novca da bi se došlo do razrešenja. Raskid braka je uvek nemio događaj obojen složenim emocijama. Ali ono što je možda složenije je ono što sledi u odnosu između dva partnera u pravnom smislu, odnosno razrešavanje njihovog bračnog statusa. Situacija je […]