Osnovna obuka za posrednike – medijatore u Beogradu

Partneri Srbija, u saradnji sa Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije, organizuju Osnovnu obuku za posrednike – medijatore. Ova akreditovana obuka predstavlja jedan od uslova za dobijanje Dozvole za obavljanje posredovanja i upis u Registar posrednika koji vodi Ministarstvo pravde Republike Srbije. Obuka će biti organizovana od 09. do 13. maja 2018, u Belgrade City hotelu, Savski trg 7, Beograd. Program obuke […]

U Beogradu održana Osnovna obuka za posrednike – medijatore

U Beogradu održana Osnovna obuka za posrednike – medijatore

Partneri Srbija, u saradnji sa Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije, organizovali su, od 21. do 25. februara 2018., akreditovanu Osnovnu obuku za posrednike – medijatore, u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika („Službeni glasnik RS” 146/14). Na kraju obuke polaznicima su dodeljena Uverenja o završenoj osnovnoj obuci za posrednika, što je jedan od uslova […]

Volonterska praksa u Nacionalnom udruženju medijatora Srbije

Volonterska praksa u Nacionalnom udruženju medijatora Srbije

VOLONTERSKA PRAKSA  U NACIONALNOM UDRUŽENJU MEDIJATORA SRBIJE (2 kandidata) Pozicija:  Volonter na period od tri meseca, sa mogućnošću produženja. Fleksibilno radno vreme, minimum 4 sata dnevno, skladu sa potrebama Udruženja. O poslodavcu: Nacionalno udruženje medijatora Srbije (NUMS) osnovano je 25.10.2014. kao dobrovoljno, nezavisno, nevladino, neprofitno i nestranačko udruženje, sa ciljem promocije medijacije kao alternativnog načina […]

Osnovna obuka za posrednike – medijatore u Beogradu

Partneri Srbija, u saradnji sa Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije, organizuju Osnovnu obuku za posrednike – medijatore. Ova akreditovana obuka predstavlja jedan od uslova za dobijanje Dozvole za obavljanje posredovanja i upis u Registar posrednika koji vodi Ministarstvo pravde Republike Srbije. Obuka će biti organizovana od 21. do 25. februara 2018, u Belgrade City hotelu, Savski trg 7, Beograd. Program obuke […]

Održana specijalizovana obuka medijatora – Porodična medijacija

Održana specijalizovana obuka medijatora – Porodična medijacija

Partneri za demokratske promene Srbija u saradnji sa Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije organizovali su 24. i 25. novembra 2017, dvodnevnu specijalizovanu obuku medijatora – posrednika za rešavanje porodičnih sporova (Porodična medijacija).  Kroz seriju predavanja i interaktivnih vežbi, 18 medijatora imalo je priliku da se upozna sa pravnim okvirom Porodičnog zakona i Zakona o posredovanju u rešavanju sporova u postupcima porodične medijacije, kao i da […]

Novine u primeni Direktive EU o medijaciji

Novine u primeni Direktive EU o medijaciji

Sa ponosom najavljujemo predavanje Blaža Nedića, predsednika Nacionalnog udruženja medijatora Srbije na prestižnom Pepperdine Univerzitetu u Americi na temu Novine u primeni Direktive EU o medijaciji.