Lista članova

Biografija

OBRAZOVANJE:

– PEDAGOŠKA AKADEMIJA,Kruševac diplomirala 1991.god. na smeru       Nastavnik razredne nastave

–     DEFEKTOLOŠKI FAKULTET, Beograd, dipl.1997.god. na odseku Prevencija i resocijalizacija lica sa poremećajima u društvenom ponašanju

–    UVODNI KURS IZ GRUPNE ANALIZE( S.H.FOULKES), januar-decembar 2003.god.

–    PORODIČNO SISTEMSKA TERAPIJA- I i II god., 2009.god

RADNO ISKUSTVO:

– OSNOVNA ŠKOLA “ DRAGOSLAV CEKIĆ” JASIKA,  1994-1998.god. radila kao Nastavnik razredne nastave

– CENTAR ZA SOCIJALNI RAD, 1998.god., koordinator tima za zaštitu       dece sa poremećajima u ponašanju 0d 2000.god.-2007.god. Od 2007.godradim na poslovima zaštite dece i porodice i to dece koja su žrtve nasilja u porodici i vršnjačkog nasilja, deca iz razvedenih brakova, deca žrtve trgovine, deca sa poremećajima u ponašanju, medijacija.

LICENCE:

Licencirana trenerica akreditovanog programa“Podsticanje prosocijalnog i prevencija                  agresivnog ponašanja mladih“

Licenca-specijalizovani poslovi –MEDIJACIJA- Komora socijalne zaštite, 2013.god.

Dozvola za posredovanje– Rešenje broj: 740-09-121/2015-22, Ministarstva pravde od 15.04.2015

Licenca-supervizija osnovnih stručnih poslova – Komora socijalne zaštite, 2013.god.

STRUČNI ISPITI

  – Stručni ispit u prosvetu, 1995.god.

– Stručni ispit iz oblasti socijale zaštite, 2001god.

OSTALE VEŠTINE:

– Komunikativnost

–   Aktivno slušanje,

– Upornost,

– Profesionalno iskustvo u individualnom radu, grupnom radu i radu sa porodicom.

– Iskustvo u vođenju treninga

– Iskustvo u pregovaranju

– Iskustvo u primeni Posredovanja-Medijacije od 2003god

–  iskustvo u radu u nastavi

– Iskustvo u saradnji sa različitim institucijama

– Iskustvo u timskom radu, vođenju konferencije slučaja, saradnja i adekvatna komunikacija sa svim relevantnim institucijama.

– Iskustvo u pisanju i rukovođenju projektnim ciklusom.

–  Iskustvo u javnim i medijskim nastupima.

–  Iskustvo u u radu na međunarodnim skupovima

– Ikustvu u organizovanju i vodjenju tribina

RELEVANTNI SEMINARI i OBUKE

– Maloletnička delinkvencija- teorijski pristup u organizaciji Unicef-a, decembar- mart , 2003-2004

-Prevencija i suzbijanje trgovine ljudima, u organizaciji Vlade RS,                                                                         novembar, 2003.god.

– Uvod u kognitivno-bihejvioralnu terapiju sa mladima, sa položenim ispitom u organizaciji Unicef-a i Filozofskog fakulteta u Beogradu, 2005.god.

– Medijacija- posredovanje izmedju zrtve I prestupnika, osnovni kurs- Predavać Marien Liebmann, 2004.god.

-Medijacija i kulturne razlike, organizacija Unicef-a,   2004 Predavač Marian Liebmann,

-Seminar o veštinama obučavanja za posredovanje između žrtve i prestupnika sa položenim ispitom, oktobar, 2006.god. predavač Marian Liebmann

-Medijacija u slučajevima diskriminacije, organizacija Partneri za demokratske promene i CARS i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, 2012.god

– Specijalizovana obuka za posrednike“ Napredne veštine posredovanja-medijacije“- NUMS, 2016.god.

– Medijacija u porodićnim sporovima- NUMS 2016god.

– Multisistemski ppristup u radu sa decom i omladinom u sukobu sa zakonom i u riziku,  2006.god., predavač.dr.Jasna Hrnčić

-Umeće odrastanja u organizaciji Psihokod

-Učešće na međunarodnoj konferenciji, Prevencija nasilja u školama i Savetovališta, Struga, 2005.god.

-Učešće na konferenciji, Poremećaj ponašanja i prestupništvo mladih, 2007.god.

-Učešća na seminaru podsticanje prosocijalnog i prevencija agresivnog ponašanja mladih, 2008.god

– Učešće na međunarodnoj konferenciji, Prevencija nasilja nad decom i ljudska sigurnost, Organizacija Ministarstva spoljnih poslova Slovenije, .2006.god. , Brdo kod Kranja

-Učešće na međunarodnom seminaru: International Program for Development Evaluatio Training: Evaluating Mine Action,  u organizaciji The World Bank end The GICHD, 01.02.-05.02.2010. Ljubljana Slovenia

-Sistemska –porodična terapija, I i II god. završene

-Voditelj slučaja, organizacija Ministarstvo rada i socijalne politike,

-Supervizor u centrima za socijalni rad, u organizaciji ministarstva rada i socijalne politike

-Učešće na seminaru: Strengthening the Capacities of Humanitarian NGOs: From the identification to the implementation of a humanitarian action,  u organizaciji Together, Slovenia, Portorož 2010.god.

– Organizacija i vodnje tribine“Uloga centra za socijalni rad u prevenciji i borbi protiv diskriminacije“- Kancelarija poverenika za zaštitu ravnopravnosti-Kruševac 2013-god.

– Organizacija i vođenje tribine“ Medijacija u Srbiji- efikasnije i humanije rešavanje sporova“- NUMS-Kruševac 2016.god.

– Organizacija i vođenje tribine“ Medijacija-pravda sa ljudskim licem“- NUMS, Kruševac 2016.god.

Projekti na kojima sam radila:

-Adolescentni klub- podrska CARE

-„Tinejdžer“- Fond za socijalne inovacija

-„Savetovališni centar za decu mlade i roditelje“-podrška grada Kruševca

-„Mobilisanje zajednice u borbi protiv trgovine ljudima“- CARE

-„Savetovalite za mlade“- podrška Ministarstva spoljnih poslova Republike Slovenije i fondacije TOGEDER iz Slovenije

-Dnevni centar za decu i mlade u riziku- podrška Ministarsva rada i socijalne politike i lokalne samouprave

-Prevention of misuse of small arms and light wepons- podrska ATF, Slovenia

 

OSTALO:

  • Medijacijom se bavim od 2003,2004,god. Mdijacije između žrtve I počinioca, medijacija u slučajevima diskriminacije, medijacija u porodičnim sporovimma. Imam iskusto I u slučajevima medijacije uz prisustvo advokata-zakonskih zastupnika. Imam više TV I radio emisija na temu Promocije medijacije.

Lični podaci

Slika
Prezime
Milosavljević
Ime
Jelica
Zvanje
Zanimanje
Adresa
Grad
Kruševac
Drzava
Srbija
Postanski broj
Telefon
PrezimeImeGradDrzava
Aleksić Gordana Novi Sad Srbija
Aleksov Vladislav Pirot Srbija
Andrić Aleksandar Niš Srbija
Andrić Slađana Beograd Srbija
Anđelković Dragica Valjevo Srbija
Anđelković - Milošević Svetlana Beograd Srbija
Aničić Dušan Novi Sad Srbija
Antić Mirjana Beograd Srbija
Antić Ivana Vranje Srbija
Antonić Aničić Tatjana Novi Sad Srbija
Arapović Ilić Tanja Beograd Srbija
Arsić Jelena Beograd Srbija
Autišer Darko Pančevo Srbija
Babić Višekruna Ljiljana Pančevo Srbija
Bajagić Jelena Vrbas Srbija
Bajić Gordana Novi Sad Srbija
Banić Mirjana Novi Sad Srbija
Banjac Nikola Novi Sad Srbija
Banjaca Tijana Novi Sad Srbija
Barović Ljubo Beograd Srbija
Beatović Zorana Knjaževac Srbija
Bjeletić Biljana Pančevo Srbija
Blagojević Dušica Beograd Srbija
Bogdanović Zoran Niš Srbija
Bojović Miloš Beograd Srbija
Boričić Đurđa Beograd Srbija
Bošković Andreja Beograd Srbija
Božić Đorđe Novi Sad Srbija
Božin Slobodan Subotica Srbija
Brindza Beatrix Bačka Topola Srbija
Bubić Aleksandra Beograd Srbija
Bulatović Olivera Beograd Srbija
Čakanj Noemi Subotica Srbija
Čelić Vera Bačka Palanka Srbija
Čeperković Nina Novi Sad Srbija
Ćirić Smiljana Sremska Mitrovica Srbija
Čolić Vlajnić Aleksandra Kikinda Srbija
Čović Andrijana Beočin Srbija
Ćuić Miloš Inđija Srbija
Ćuk Milankov Dragana Beograd Srbija
Ćulibrk Zoran Novi Sad Srbija
Čurić Teodora Novi Sad Srbija
Čurović Tamara Beograd Srbija
Cvetković Jelena Niš Srbija
Cvijović Slađana Beograd Srbija
Dajović Jelena Stara Pazova Srbija
Deli Čaba Bačko Petrovo selo Srbija
Delibašić Rosa Beograd Srbija
Dešić Ana Beograd Srbija
Despotović Vera Beograd Srbija
Dimitrijević Milena Vranje Srbija
Dimitrijević Radica Beograd Srbija
Dimitrijević Žarko Niš Srbija
Dimitrijević Divna Beograd Srbija
Djordjević Milorad Beograd Srbija
Djordjević Srbijanka Beograd Srbija
Djordjević Vladimir Beograd Srbija
Djordjević Živkica Požarevac Srbija
Djukić Dragomir Novi Sad Srbija
Dragićević Bora Beograd Srbija
Drobac Nataša Sremska Kamenica Srbija
Drobnjak Tanja R. Beograd Srbija
Dugonjić Tanja Novi Sad Republika Srbija
Džamonja Tamara Beograd Srbija
Đokić Jasmina Beograd Srbija
Đorđević Ljiljana Kragujevac Srbija
Đukić Jovana Beograd Srbija
Đurović Gorazd Beograd Srbija
Ećimović Zoran Beograd Srbija
Evtimov Sanja Beograd Srbija
Galin Ćertić Rajka Beograd Srbija
Gavović Kruna Beograd Srbija
Gavrić Čukvas Slavenka Novi Sad Srbija
Gligorić Srđan Bečej Srbija
Gligorijević Miloš Niš Republika Srbija
Gogić Mitić Anka Požarevac Srbija
Gojković Aleksandra Beograd Srbija
Gojović Nađa Beograd Srbija
Golubović Jelena Mladenovac Srbija
Golubović Milica Beograd Srbija
Grbić Verica Novi Sad Srbija
Grdinić Mirko Novi Sad Srbija
Grdinić Slobodan Srbobran Srbija
Grujić Slobodan Beograd Srbija
Gutić Dragan Šid Srbija
Idriz Nuhi Beograd Srbija
Ignjatović Biljana Požarevac Srbija
Ilić Dušan Novi Pazar Srbija
Ilić Milorad S. Beograd Srbija
Ilić Predrag Beograd Srbija
Isić Mirjana Beograd Srbija
Ivanović Aleksandar Beograd Srbija
Jakonić Dušanka Beograd Srbija
Jakovljević Zoran Pančevo Srbija
Janković Vladan Beograd Srbija
Jelača Slavica Beograd Srbija
Jelić Neda Beograd Srbija
Jelić Goran Beograd Srbija
Jevtić Mirjana Sremska Mitrovica Republika Srbija
Jokić Aleksandar Beograd Srbija
Jovanović Biljana Beograd Srbija
Jovanović Gvozden Kragujevac Srbija
Jovanović Vesna Niška Banja Srbija
Jovanović Dragana Beograd Srbija
Jovanović Igor Jagodina Srbija
Jovanović Marija Beograd Srbija
Karić Snežana Ruma Srbija
Kecman Nataša Nova Pazova Srbija
Kecojević Svetlana Beograd Srbija
Kerkeš Stevanovski Veronika Pančevo Srbija
Kinđerski Vesna Beograd Srbija
Kočić Violeta Beograd Srbija
Kondić Vera Beograd Srbija
Korunoski Dušan Beograd Srbija
Kostić Ana Pirot Srbija
Kostić Vladimir Vranje Srbija
Kovačević Jelica Beograd Srbija
Kovačević Mirjana Beograd Srbija
Kovačević Sofia Beograd Srbija
Krčmar Petar Beograd Republika Srbija
Krstanović Elez Jelena Beograd Srbija
Krstić Jasmina Beograd Srbija
Krstić Milan Beograd Srbija
Kurilić Branko Novi Sad Srbija
Lekić Slavica Novi Sad Srbija
Lekić Dubravka Beograd Srbija
Lemajić Kišgeci Radmila Novi Sad Srbija
Limani Lukman Bujanovac Srbija
Lučić Irena Beograd Srbija
Majer Željko Beograd Srbija
Majstorović Marjana Beograd Srbija
Maksimović Nadica Beograd Srbija
Maletić Nada Beograd Srbija
Marenović Vladimir Beograd Srbija
Marković Miloš Beograd Srbija
Marković Aleksandra Soko Banja Srbija
Marković Stanko Valjevo Srbija
Marković Alma Beograd Srbija
Marković Dušan Kruševac Srbija
Marković Dejan Smederevo Srbija
Marković Ivana Beograd Republika Srbija
Martinović Zoran Niš Srbija
Martinović Slobodan Subotica Srbija
Miladinović Mirjana Kraljevo Srbija
Milankov Vladimir Beograd Srbija
Milanović Zorica Jagodina Srbija
Milaš Milica Novi Sad Srbija
Milićević Dragana Beograd Srbija
Milićević Zorica Beograd Srbija
Milivojević Milojka Bor Srbija
Miljanović Tijana Beograd Srbija
Miljković Dragan Valjevo Srbija
Milojević Irena Beograd Srbija
Milojević Gordana Kragujevac Srbija
Milojević Dragan Beograd Srbija
Milojević Marina Kragujevac Republika Srbija
Milosavljević Jelica Kruševac Srbija
Milosavljević Goran Beograd Srbija
Milosavljević Snežana Subotica Srbija
Milošević Bojana Beograd Srbija
Milošević Nina Kruševac Srbija
Milovanović Svetislav Beograd Srbija
Milutinović Ljubica Beograd Srbija
Milutinović Tijana Beograd Srbija
Mirosavljević Aleksandra Beograd Srbija
Mišić Snežana Bujanovac Srbija
Miškov Aleksandra Novi Sad Srbija
Mišljenović Uroš Beograd Srbija
Mojašević Aleksandar Niš Srbija
Momčilov Milkica Kikinda Srbija
Mr Dinić Dragoslav Beograd Srbija
mr Dinić Dragoslav Beograd Srbija
Nakić Brankica Beograd Srbija
Nedić Blažo Beograd Srbija
Nejgebauer Jelena Novi Sad Srbija
Nešić Miladin Bačka Topola Srbija
Nešković Rastko Beograd Srbija
Netković Jovana Beograd Srbija
Nicović Nina Beograd Srbija
Nikolić Daliborka Aranđelovac Srbija
Nikolić Nataša Niš Republika Srbija
Ninčić Ivana Beograd Srbija
Ninić Smiljka Beograd Srbija
Novaković Sanja Požarevac Srbija
Obradović Nataša Beograd Srbija
Pačov Jelena Beograd Srbija
Pantić Dragoslav Beograd Srbija
Pavić Miloš Valjevo Srbija
Pavlović Jasmina Beograd Srbija
Pavlović Jelena Beograd Srbija
Pavlović Živica Kruševac Srbija
Pejčinović Lidija Beograd Srbija
Peleš Nada Beograd Republika Srbija
Perišić Nataša Valjevo Srbija
Perović Miljan Kruševac Srbija
Pešić Miodrag Novi Beograd Srbija
Petković Vanja Pancevo Srbija
Petronijević Igor Beograd Srbija
Petrović Aleksandra Beograd Srbija
Petrović Ljuba Valjevo Srbija
Petrović Miodrag Beograd Srbija
Petrović Snežana Beograd Srbija
Petrović Aleksandra Beograd Srbija
Petrović Goran Kragujevac Srbija
Petrović Zorica Kruševac Srbija
Petrović Svetlana Beograd Srbija
Petrović Nataša Beograd Srbija
Petruljeskov Ljubomir Novi Sad Srbija
Petrušić Nevena Niš Srbija
Pindić Pavle Beograd Srbija
Poljaković Mira Subotica Srbija
Poljaković Dafna Gordana Subotica Srbija
Popović Zlatomir Požarevac Srbija
Popović Jovana Beograd Republika Srbija
Radenković Uroš Beograd Srbija
Radojković Jelena Svrljig Srbija
Radović Zorica Beograd Srbija
Raicki Ivan Beograd Srbija
Rajić Tatjana Požarevac Srbija
Ristić Nataša Kruševac Srbija
Runić Zorica Beograd Srbija
Ružičić Aleksandar Beograd Srbija
Sabo Lalić Dora Subotica Srbija
Sarapa Stevan Beograd Srbija
Šarengaća Dragana Zemun Srbija
Savić Lidija Beograd Republika Srbija
Šebek Lidija Kragujevac Srbija
Sekulić Nada Beograd Srbija
Siljanović Uroš Beograd Srbija
Simeunović Vladan Beograd Srbija
Simić Radmilo Beograd Srbija
Širkić Snežana Kruševac Srbija
Smiljanić Verica Požarevac Srbija
Šoškić Marija Beograd Srbija
Spasojević Ivančić Dejana Novi Sad Srbija
Stajić Tanjga Branislava Novi Sad Srbija
Stamenković Dragi Leskovac Srbija
Stanić Katarina Beograd Srbija
Stefanović Rastko Beograd Srbija
Stevančević Marina Beograd Srbija
Stevanović Tatjana Beograd Srbija
Stevanović Milenija P. Beograd Srbija
Stojadinović Miodrag Niš Srbija
Stojanović Nataša Beograd Srbija
Stojanović Nastasija Beograd Srbija
Stojanović Vladimir Beograd Srbija
Stojić Mirko Novi Sad Srbija
Stojić Jelena Novi Sad Srbija
Stojiljković Aleksandra Beograd Srbija
Stojković Saša Beograd Srbija
Stošić Zorica Beograd Srbija
Šuković Olivera Vršac Srbija
Šutić Vesna Beograd Srbija
Šutić Vesna Beograd Srbija
Todorovic Hristina Niš Srbija
Todorović Tijana Beograd Republika Srbija
Tomić Vladimir Novi Sad Srbija
Tomić Nikola Beograd Republika Srbija
Tomić Kodžić Ljiljana Beograd Srbija
Topalović Srđan Beograd Srbija
Toskić Ana Beograd Srbija
Trifković Milinko Beograd Srbija
Trifunović Ivana Surčin Srbija
Tripković Mirjana Beograd Srbija
Trudić Aleksandar Novi Sad Srbija
Učajev Petar Beograd Srbija
Ukropina Gordana Beograd Republika Srbija
Urošević Nada Beograd Srbija
Uzelac Goran Bačka Topola Srbija
Varagić Tijana Beograd Srbija
Varajić Stojanka Novi Sad Srbija
Vasić Marija Beograd Srbija
Vasilijević Olga Beograd Srbija
Vasiljević Petrovaradin Srbija
Vasiljević Dušan Beograd Srbija
Veljković Silvana Beograd Srbija
Veljković Ljiljana Kragujevac Srbija
Vesić Jasna Beograd Srbija
Videnović Snežana Novi Sad Srbija
Vignjević - Đorđević Dr Nada Beograd Srbija
Vilić Vida Niš Srbija
Vlajkovic Marija Beograd Srbija
Vojić Miroslava Beograd Srbija
Vučković Bratislav Niš Republika Srbija
Vujnović Vanja Beograd Srbija
Vukašinović Eva Petrovaradin Srbija
Vukomanović Biljana Valjevo Srbija
Vuković Dragiša Užice Srbija
Vuković Simić Ljiljana Palić Srbija
Vuksanović Suzana Kraljevo Srbija
Zelenski Aleksandar Novi Sad Srbija
Žeželj Jovanović Mirjana Novi Sad Srbija
Žigić Dane Novi Sad Srbija
Žikić Stefan Niš Srbija
Živadinović Žika Zrenjanin Srbija
Živanović Branislava Beograd Srbija
Živić Miodrag Beograd Srbija
Zorić Slavica Beograd Srbija