Volonterska praksa u Nacionalnom udruženju medijatora Srbije

logo-01

VOLONTERSKA PRAKSA 

U NACIONALNOM UDRUŽENJU MEDIJATORA SRBIJE (2 kandidata)

Pozicija:  Volonter na period od tri meseca, sa mogućnošću produženja. Fleksibilno radno vreme, minimum 4 sata dnevno, skladu sa potrebama Udruženja.

O poslodavcu: Nacionalno udruženje medijatora Srbije (NUMS) osnovano je 25.10.2014. kao dobrovoljno, nezavisno, nevladino, neprofitno i nestranačko udruženje, sa ciljem promocije medijacije kao alternativnog načina rešavanja sukoba i unapređenja uslova za primenu medijacije u svim oblastima. Jedan od najvažnijih zadataka NUMS-a je podizanje svesti građana i drugih korisnika o prednostima i dostupnosti medijacije u svim sferama društvenog života. Trenutno, Udruženje broji 268 članova iz cele Srbije i nastoji da omogući bolje uslove za primenu medijacije, kao i stručno usavršavanje i sticanje iskustava iz oblasti medijacije. Za više informacija o radu Udruženja posetite www.nums.rs

Opis radnog angažovanja: Zbog povećanog obima posla, NUMS traži motivisane i komunikativne osobe, sa izraženim interesovanjem za medijaciju i vansudsko rešavanje sporova, da se pridruže našem dinamičnom timu. Volonteri će raditi direktno sa Predsednikom Udruženja, članovima i zaposlenima na pružanju administrativne i tehničke podrške u svakodnevnom radu kancelarije Udruženja u Beogradu, organizovanju postupaka medijacija i drugih planiranih događaja i aktivnosti Udruženja.

Tokom prakse volonteri će imati priliku da se upoznaju sa organizacijom rada neprofitnog udruženja medijatora, pripremom i organizacijom medijacijskih sastanaka, redovno komunicirati sa medijatorima – članovima udruženja, kao i sa građanima i privrednim subjektima zainteresovanim za rešavanje sporova putem medijacije, te pomagati u izradi različitih izveštaja i analiza, kao i u pripremi predloga projekata koje sprovodi Udruženje. Ovo je odlična prilika za posvećene kandidate za sticanje iskustva u oblasti medijacije i vansudskih načina rešavanja sporova.

U toku trajanja prakse, volonterima će biti omogućeno besplatno pohađanje petodnevne Osnovne obuke za posrednike – medijatore, koja je jedan od uslova za upis u Registar posrednika Ministarstva pravde.

Kvalifikacije kandidata: Završna godina, master, ili nedavno diplomirani student osnovnih studija; izraženo interesovanje za medijaciju i vansudsko rešavanje sporova; aktivno znanje engleskog jezika; odlične interpersonalne i komunikacijske veštine i veštine odnosa sa klijentima; sposobnost organizacije i upravljanja višestrukim zadacima u dinamičnom okruženju; poznavanje rada na računaru, uključujući i  upotrebu društvenih mreža; sposobnost rada kao deo tima ili individualno; otvorenost za izazove i izražena motivacija za sticanjem novih znanja i veština.

Za prijavu pošaljite CV i kratko motivaciono pismo na engleskom jeziku na office@nums.rs.