Medijacijom do rešenja bez suda

* Istraživanja pokazuju da je uspešnost medijacije 80 odsto u svim vrstama sporova, a postupak se okončava u roku od 30 do 60 dana.

Medijacija kao vid mirnog rešavanja sukoba je trenutno najzastupljenije i najefektnije vansudsko rešavanje sporova u svetu.

Izvor: Dnevni list Danas, Nina Nicović, 05. oktobar 2017.

Kod nas je u povoju i sva postojeća zakonska rešenja, pilot projekti kao i veliki nivo učestvovanja Ministarstva pravde u aktivnostima vezanim za rasprostranjivanje medijacije samo govore o tome koliko je velika potreba društva u Srbiji za rešavanjem širokog dijapazona sukoba upravo mirnim putem. Činjenica da je medijacija kao alternativni vid rešavanja sukoba, i njen aktivni promoter Nacionalno udruženje medijatora Srbije, konstatovano u Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u oblasti vladavine prava, sasvim opravdano daje tom vidu rešavanja sukoba značajno mesto u trenutnim usaglašavanjima Srbije sa evrointegracijama.

Kao društvo koje je u postojećem sistemu usmereno samo na traženje rešenja uz pomoć suda ponuditi opciju rešavanja sukoba putem procesa koji će se voditi na način koji će zadovoljiti sve strane u sporu će ni manje ni više napraviti put ka institucionalizaciji razumnog i pragmatičnog trošenja vremena i novca nasuprot konstantnom rasipanju istog kroz državne organe kada su sukobi u pitanju.

Proces koji medijacija nudi je takav da će medijator kao neutralna strana u sporu pažljivo saslušati stavove i interese svake strane da bi došao do istinskih potreba tog konkretnog odnosa. Svaki odnos koji smo imali u životu je napravljen od međusobnih interesa i potreba tako da sukobi u raznim sferama našeg života: poslovnoj, porodičnoj, komšijskoj nastaju upravo kada naši (ti) interesi i potrebe nisu ispoštovane.

Očekivati od jednostavnog zakonskog rešenja i suda da bude taj koji će rešiti spor koji je nastao iz najrazličitijih životnih situacija je u ovom trenutku nerealno. Ograničenja sa vremenom za suđenja, nedostatak kapaciteta prostorija, preopterećenost sudija, su samo jedni od faktičkih razloga koji bi stajali na putu tome da zaista slušamo strane u sporu, imamo potpunu posvećenost kompleksnosti njihovih odnosa kao i iznalaženju rešenja koji odgovara upravo njima samima.

Nikakvo nametanje rešenja od strane suda u okviru rigidnih zakonskih propisa neće pomoći stranama koje su već sigurno duže vreme u sukobu sa svim svojim negativnim posledicama da napuste svoje dosadašnje ponašanje pa makar i zbog odluke suda. Taj sukob će se produbiti i sigurno će uticati na celokupnu radnu sredinu – njene zaposlene, porodicu ili čak i oblast u kojoj ljudi žive.

Istraživanja pokazuju da je uspešnost medijacije 80 odsto u svim vrstama sporova. Takođe postupak medijacije je hitan i rešava se u okviru vremena sa kojim stranke raspolažu dogovorom. Najčešće se okončava u roku od 30 do 60 dana računajući celokupan proces – od prvobitnog kontaktiranja strana do potpisivanja sporazuma o medijaciji sa kojim se konačno spor rešava. I konačno medijacija je jeftinija od sudskog postupka zato što obe strane plaćaju po pola fiksne sume koja je jedina koju stranke moraju da plate u toku celokupnog postupka.

Autorka je advokatica i medijatorka