Medijacija u Bujanovcu

Medijacija u Bujanovcu

Prošle nedelje u Bujanovcu razgovarali smo o primeni medijacije u rešavanju sporova. Zahvalnost Opštini Bujanovac, kao i našim članovima Snežani Mišić i Lukmanu Limaniju na organizaciji ovog događaja.

Predavanje o primeni medijacije održano u Smederevu

Predavanje o primeni medijacije održano u Smederevu

Dana, 18. oktobra 2016. godine, u Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Smederevu, a u okviru Projekta, Republičkog zavoda za socijalnu politiku ” Uloga centara za socijalni rad i drugih pružalaca usluga socijalne zaštite u primeni vaspitnih naloga”, Jelica Milosavljević član NUMS-a održala je predavanje o primeni medijacije u okviru Zakona o maloletnim počiniocima krivičnih […]

Poziv na osnovnu obuku za posrednike – medijatore, Beograd

Poziv na osnovnu obuku za posrednike – medijatore, Beograd

  Partneri Srbija, u saradnji sa Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije, organizuju Osnovnu obuku za posrednike – medijatore. Ova akreditovana obuka predstavlja jedan od uslova za dobijanje Dozvole za obavljanje posredovanja i upis u Registar posrednika koji vodi Ministarstvo pravde Republike Srbije. Obuka će biti organizovana od 30. novembra do 04. decembra 2016, u prostorijama Privredne komore […]

Održana tribina “Diskriminacija i mogućnost primene medijacije u sistemu socijalne zaštite”

Održana tribina “Diskriminacija i mogućnost primene medijacije u sistemu socijalne zaštite”

U okviru četvrtog susreta zaposlenih u socijalnoj zaštiti, održanog u Banji Vrujci od 10. do 15. septembra 2016., medijator i član NUMS-a, Jelica Milosavljević iz Kruševca, u okviru svog predavanja „Diskriminacija i mogućnost primene medijacije u sistemu socijalne zaštite“, predstavila je NUMS i govorila o mogućnostima primene medijacije u sistemu socijalne zaštite. Skupu su prisustvovali […]

Poziv na osnovnu obuku za posrednike – medijatore, Beograd

Partneri za demokratske promene Srbija, u saradnji sa Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije organizuju akreditovani trening OSNOVNA OBUKA ZA POSREDNIKE – MEDIJATORE od 05. do 09. oktobra u Beogradu Cilj obuke je sticanje znanja i veština za obavljanje poslova posredovanja – medijacije u rešavanju sporova, unapređenje veština komunikacije i pregovaranja, upravljanja i rukovođenja, prevencija i rešavanje […]

SPECIJALIZOVANA OBUKA MEDIJATORA NAPREDNE VEŠTINE POSREDOVANJA – MEDIJACIJE

Nacionalno udruženjem medijatora Srbije organizuju akreditovani trening SPECIJALIZOVANA OBUKA  ZA POSREDNIKE – MEDIJATORE 16.juna 2016. godine u Beogradu Udruženje u okviru projekta podržanog od strane Ambasade SAD u Srbiji, organizuje jednodnevni specijalizovani trening za članove NUMSa. Trening je akreditovan od strane Ministarstva pravde i učešće na treningu nosi 6 sati stručnog usavršavanja neophodnih za obnovu […]